Vykurovacia technika – produkty v ponuke

[ventus_stitle sc_title=“Produkty“]
[ventus_service_three plan_feature=“%5B%7B%22ser_image%22%3A%221090%22%2C%22ser_title%22%3A%22Vykurovacie%20roho%C5%BEe%20a%20vykurovacie%20k%C3%A1ble%22%2C%22ser_desc%22%3A%22Vykurovacie%20roho%C5%BEe%20a%20vykurovacie%20k%C3%A1ble%20s%C3%BA%20ur%C4%8Den%C3%A9%20na%20elektrick%C3%A9%20podlahov%C3%A9%20k%C3%BArenie%20vo%20vn%C3%BAtri%20objektov.%22%2C%22ser_btntxt%22%3A%22%C4%8Citaj%20%C4%8Falej%22%2C%22ser_btnurl%22%3A%22%2Fvykurovacia-technika-produkty%2Fvykurovacie-rohoze-a-kable%2F%22%7D%2C%7B%22ser_image%22%3A%221543%22%2C%22ser_title%22%3A%22Grafenov%C3%A1%20vykurovacia%20f%C3%B3lia%22%2C%22ser_desc%22%3A%22Priame%20vyu%C5%BEtie%20elektrickej%20energie.%20Prevod%20energie%20cez%20k%C3%A1ble%2C%20ktor%C3%A9%20vytv%C3%A1raj%C3%BA%20teplo%2C%20alebo%20membr%C3%A1ny%20zahrievaj%C3%BAce%20podlahu.%22%2C%22ser_btntxt%22%3A%22%C4%8C%C3%ADtaj%20%C4%8Falej%22%2C%22ser_btnurl%22%3A%22%2Fvykurovacia-technika-produkty%2Fgrafenova-vykurovacia-folia%2F%22%7D%2C%7B%22ser_image%22%3A%2267%22%2C%22ser_title%22%3A%22Elektrick%C3%A9%20radi%C3%A1tory%20EVO%22%2C%22ser_desc%22%3A%22S%C3%A1lav%C3%A9%20elektrick%C3%A9%20akumula%C4%8Dn%C3%A9%20radi%C3%A1tory%20s%20ve%C4%BEmi%20n%C3%ADzkou%20spotrebou%20elektrickej%20energie.%22%2C%22ser_btntxt%22%3A%22%C4%8Citaj%20%C4%8Falej%22%2C%22ser_btnurl%22%3A%22%2Fvykurovacia-technika-produkty%2Felektricke-radiatory%2F%22%7D%2C%7B%22ser_image%22%3A%222351%22%2C%22ser_title%22%3A%22Rekuper%C3%A1cia-vetranie-%C4%8Distenie%20vzduchu%20REKUPER%C3%81CIA-VETRANIE-%C4%8CISTENIE%20VZDUCHU%22%2C%22ser_desc%22%3A%22Rekuper%C3%A1cia%20vzduchu%20je%20sp%C3%B4sobom%20vetrania%20priestoru%20so%20sp%C3%A4tn%C3%BDm%20z%C3%ADskavan%C3%ADm%20tepla.%22%2C%22ser_btntxt%22%3A%22%C4%8C%C3%ADtaj%20%C4%8Falej%22%2C%22ser_btnurl%22%3A%22%2Fvykurovacia-technika-produkty%2Frekuperacia-vetranie-cistenie-vzduchu%2F%22%7D%2C%7B%22ser_image%22%3A%221504%22%2C%22ser_title%22%3A%22NANO%20INFRA%C5%BDIARI%C4%8CE%20MO-EL%22%2C%22ser_desc%22%3A%22Profesion%C3%A1lne%20infra%C5%BEiari%C4%8De%2C%20ktor%C3%A9%20s%C3%BA%20vhodn%C3%A9%20do%20interi%C3%A9ru%20i%20exteri%C3%A9ru.%22%2C%22ser_btntxt%22%3A%22%C4%8Citaj%20%C4%8Falej%22%2C%22ser_btnurl%22%3A%22%2Fvykurovacia-technika-produkty%2Fnano-infraziarice-mo-el%2F%22%7D%2C%7B%22ser_image%22%3A%222675%22%2C%22ser_title%22%3A%22Intrasyst%C3%A9m%2048V%22%2C%22ser_desc%22%3A%22Infrasyst%C3%A9m%20vy%C5%BEaruje%20tepeln%C3%BA%20energiu%20priamo%20na%20osoby%20a%20povrchy%20v%20miestnosti.%22%2C%22ser_btntxt%22%3A%22%C4%8C%C3%ADtaj%20%C4%8Falej%22%2C%22ser_btnurl%22%3A%22%2Fvykurovacia-technika-produkty%2Fintrasystem-48v%2F%22%7D%2C%7B%22ser_image%22%3A%222269%22%2C%22ser_title%22%3A%22Regul%C3%A1cia%20elektrick%C3%A9ho%20podlahov%C3%A9ho%20vykurovania%22%2C%22ser_desc%22%3A%22V%C4%8Faka%20termostatom%20si%20nastav%C3%ADte%20teplotu%20podlahy%20alebo%20okolit%C3%A9ho%20prostredia%2C%20kde%20je%20termostat%20umiestnen%C3%BD.%22%2C%22ser_btntxt%22%3A%22%C4%8Citaj%20%C4%8Falej%22%2C%22ser_btnurl%22%3A%22%2Fvykurovacia-technika-produkty%2Ftermostaty%2F%22%7D%5D“]

Prečo by ste si mali vybrať práve nás?

Na trhu s elektrickým vykurovaním je mnoho subjektov, my však ponúkame viaceré výhody, ktoré tvoria bezkonkurenčný celok pre 100 % spokojnosť našich zákazníkov.

Úspora

Spoľahlivosť

Životnosť

Kvalita

Náš tím

Luboš Bohuš
obchodný riaditeľ

Jozef Pilát
majiteľ

Ing. David Bujalka
manažér a predajca