Grafenová vykurovacia fólia ponúka technológiu budúcnosti už dnes

Priame využtie elektrickej energie. Prevod energie cez káble, ktoré vytvárajú teplo, alebo membrány zahrievajúce podlahu. Metóda prenosu sálavého tepla cez podlahu do priestoru. (Tepelný prenos energie: kondukcia, konvekcia, žiarenie).

Grafenová fólia brožúrka

Výhody elektrického podlahového kúrenia

 • Úspora energie – vnútornú teplotu môžeme regulovať podľa potreby a ušetríme tak energiu v nevyužívanej miestnosti.
 • Úspora priestoru – priestor kotolne sa zmenší, resp. nie je potrebná. Nie je potrebný priestor na skladovanie uhlia,
  nie je potrebný komín. Z toho plynú výhody pre dispozičné plánovanie.
 • Realizácia vykurovania – neznečisťuje ovzdušie, čím prispieva k ochrane ŽP. Žiadny hluk a zápach počas prevádzky. Viac sviežeho vzduchu bez vírenia prachu.
 • Úspora vody – tradičné vykurovacie zariadenia potrebujú na ohrev vodu, ale naše produkty využívajú elektrickú energiu na priamu produkciu termálnej energie. Inými slovami je bez použitia vody.
 • Väčší vnútorný priestor – eliminácia nevýhod tradičného vykurovania. Vo vnú- torných priestoroch je k dispozícii viac miesta. Izby sú priestrannejšie.
 • Bezpečné a spoľahlivé – životnosť elektrických vykurovacích systémov je nie- koľko desaťročí. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu a opravy.
  Elektrický vykurovací systém je vodotesný, teplota nepresiahne 50°C a preto nehrozia žiadne explózie a požiare z prehriatia.
 • Regulácia teploty – centrálne vykurovacie systémy majú rozsiahle využitie v praxi, no neumožňujú reguláciu teploty podľa potrieb majiteľa. Pri elektrickom podlahovom kúrení je čas pre- vádzky neobmedzený a majiteľ si ho dokáže regulovať podľa svojich potrieb a ekonomických podmienok.
 • Bezpečné a spoľahlivé – spotrebovaná elektrická energia predstavuje základ pre vyúčtovanie poplatkov konkrétnej domácnosti a výpočet prevádzkových nákladov. Presadzujeme zvyšovanie povedomia obyvateľstva o šetrení energie. Termostatom s môžete jednoducho regulovať teplotu, „vykúriť ľahko a flexibilne a zároveň aj ušetriť zdroje vody a elektrickej energie.
 • Bezpečné a spoľahlivé – keďže ide o vyhrievanie sálaním tepla, dochádza k navodeniu pocitu pohodlia a hrejivosti. Steny, podlahy a nábytok pohlcujú energiu, čím dochá- dza k zvyšovaniu teploty a sálaniu na ľudské telo. Pri tomto type vykurovania sa pohodlie zvyšuje.
 • Jednoduchá montáž – krátky časový interval. Menší zásah do budovy, ktorý vedie k jej prestavbe. Renovácia systému
  a montáž sa realizuje súčasne. Podlaha sa dokončí až po nainštalovaní systému. Montáž je jednoduchá.
 • Bezproblémová montáž – nakoľko neexistuje žiadne skryté nebezpečenstvo ako pri ohreve vody, tak sú straty, poistné udalosti, náhodné poruchy minimálne. Ujmy na majetku sú obmedzené.
 • Jeden dodávateľ – náklady na vykurovanie a poplatky za elektrinu sa účtujú spolu.
 • Úspora vody – tradičné vykurovacie zariadenia potrebujú na ohrev vodu, ale naše produkty využívajú elektrickú energiu na priamu produkciu termálnej energie. Inými slovam je bez použitia vody.

Grafén

Grafén je alotrop uhlíka vo forme dvojrozmernej, atómovej škály, medovo-hrebeňovej mriežky, v ktorej každý atóm tvorí každý vrchol. Je základným stavebným prvkom iných allotropov, vrátane grafitu, dreveného uhlia, uhlíkových nanotrubíc a fullerénov. Môže sa tiež považovať za neurčito veľkú aromatickú molekulu, čo je konečný prípad skupiny polycyklických aromatických uhľovodíkov.

Skenovací elektrónový mikroskop (SEM) grafénu syntetizovaného NDT

Grafén má mnoho mimoriadnych vlastností. Je asi 100 krát silnejšia ako najsilnejšia oceľ. Efektívne vykonáva teplo a elektrickú energiu a je takmer transparentný. Grafén tiež vykazuje veľký a nelineárny diamagnetizmus, dokonca väčší ako grafit, a môže byť levitovaný Nd-Fe-B magnetmi. Výskumníci identifikovali bipolárny tranzistorový efekt, balistický transport nábojov a veľké kvantové oscilácie v materiáli.

Ramanovu spektroskopiu grafénu syntetizovaného NDT

Vedci sa o graféne poučili už celé desaťročia. Pravdepodobne sa nevedome vyrába v malých množstvách po stáročia, a to pomocou ceruziek a iných podobných aplikácií grafitu. Pôvodne sa pozoroval v elektrónových mikroskopoch v roku 1962, ale študoval sa len na nosičoch na kovových povrchoch. Materiál bol neskôr znovu objavený, izolovaný a charakterizovaný v roku 2004 Andre Geim a Konstantin Novoselov na University of Manchester. Výskum bol informovaný o existujúcich teoretických opisoch jeho zloženia, štruktúry a vlastností.Ukázalo sa, že vysoko kvalitný grafén je prekvapivo ľahko izolovateľný, čo umožňuje viac výskumu. Táto práca vyústila do dvoch víťazstiev Nobelovej ceny za fyziku v roku 2010 “za prelomové experimenty týkajúce sa dvojrozmerného materiálu grafénu.”

Rôntgenová difrakčná spektroskopia (XRD) grafénu syntetizovaného NDT

Celosvetový trh s grafénom zaznamenal, že do roku 2012 dosiahol 9 miliónov dolárov, pričom väčšina predaja v priemysle polovodičov, elektroniky, batérií a kompozitov.

Elektrické podlahové kúrenie s nízkou spotrebou

Naše výrobky sú z najlepšieho grafénového materiálu z importu, ktorý opakovane prešiel testovaním a súčas- ne používa inteligentnú technológiu regulácie teploty pomocou termostatov.
Podľa výsledkov testovaní našej spoločnosti a mnohých domácností je v zimných mesiacoch potrebná 3-5 hodinová prevádzka pre udržanie teploty 18-22 °C.
Príklad: Dom s rozlohou cca 120 m2 štandardne zaizolovaný vybavený našim systémom vykuravania bude mať celkovú ročnú spotrebu elektrickej enenrgie do 1200 €.