Nízkonapäťový infračervený vykurovací systém 48 V

Na rozdiel od tradičných vykurovacích systémov,ktoré Vás zohrievajú nepriamo a to tak ,že najskôr ohrievajú vzduch a následne pevné predmety. Náš INFRASYSTÉM vyžaruje tepelnú energiu priamo na osoby a povrchy v miestnosti.

Cítime teplo keď infračervené žiarenie absorbuje naše telo.Tento spôsob vykurovanie je podobný prirodzenému slnečnému žiareniu,ktoré ohrieva našu planétu zem.

Konvenčné vykurovanie je menej účinné ako priame žiarenie infračerveného tepla,pretože nevyžaruje tepelnú energie,ale naopak ohrieva objem vzduchu,ktorý iba následne zohreje zvyšok vyhrievaného priestoru.

Konvenčný spôsob vyžaduje asi 3x krát viac energie na vytvorenie tepelného efektu.Teplý vzduch v chladnom prostredí sa nám javí ako nedostatočný zohriaty,pretože k ohrevu dochádza nepriamo vzduchom.

Systém je umiestnený priamo pod omietkou,farbou,dlažbou ,čím nestráca infra zložku svojho žiarenia a jeho spotreba je ešte o 15% menšia ako pri tepelných čerpadlách podľa nemeckej štúdie.

Budúcnosť vykurovania je v žiarení

Perevádzka infrasystému vo vašej domácnosti

Infrasystém

Najväčšou výhodou Infrasystému je jeho vynikajúca účinnosť pri poskytovaní pohodlného pocitu tepla. Infra- systém ponúka efektívnejší spôsob vykurovania vašich priestorov ako konvektory. Na rozdiel od tradičných vykurovacích systémov, ktoré využívajú princíp nepriameho ohrevu vzduchu, Infrasystém vyžaruje teplo pria- mo do vás a ostatných povrchov miestnosti. Cítime teplo, pretože naše telo absorbuje infračervenú tepelnú energiu. Tento typ vykurovania pripomína prirodzené slnečné žiarenie, ktoré ohrieva Zem.

Konvenčné vykurovanie

Konvenčné vykurovanie je menej účinné ako priame infračervené teplo. Je to ako odpor k sálavému vykuro- vaniu. Všetky konvenčné konvektory (elektrické, horúca voda a plyn) sú menej účinné, pretože ich teplo nie je vyžarované, ale sa zohrieva iba množstvo vzduchu, ktorý ohrieva zvyšok miestnosti. Konvekčné ohrievanie vzdušnej hmoty spotrebuje 3 krát viac energie na vytvorenie pocitu tepla. Teplý vzduch v chladnom prostredí môže stále vyvolávať pocit chladu, pretože proces zahrievania sa vyvíja nepriamo, tj vzduchom.

Okamžité vykurovanie

Keď zapnete zariadenie Infrasystém, budete cítiť teplo takmer okamžite, preto nemusíte vykurovanie zapínať zbytočne zavčasu a miestnosť určitý čas zohrievať. Dosiahnutie plnej kapacity Infra- systému trvá iba 5 až 10 minút. Pocit tepla zvyčajne závisí od toho, nakoľko je naše telo zohrievané a je menej ovplyvnené teplotou okolitého vzduchu. Pri použití sálavého vykurovania Infrasystém začíname teplo cítiť takmer okamžite, aj keď je zvyšok miestnosti stále studený. Tento pocit tepla možno prirovnať k teplu, ktoré pociťujú lyžiari alebo horolezci. Nezamrznú ani pri veľmi nízkych teplotách vzduchu, keď svieti slnko. Vykurujú sa infračerveným slnečným žiarením.

Využiteľné v spojení s obnoviteľnými zdrojmi

Aplikáciou Infrasystému do vášho domova budete mať mož- nosť využívať obnoviteľné zdroje energie (slnečné, veterné alebo vodné). Napríklad Infrasystémom môže vykurovať celý dom zadarmo priamo elektrinou zo strešného solárneho pa- nelu. Kombinácia Infrasystému a obnoviteľnej energie z neho robí veľmi nákladovo efektívne vykurovanie. Infrasystém sa zo- hrieva s neutrálnymi emisiami CO2. Vykurovanie konvenčnými zdrojmi energie, napríklad zemným plynom, sa stáva čoraz drahším. Vyhrievanie pomocou obnoviteľných zdrojov energie neslúži iba životnému prostrediu, ale prospieva aj vašej peňa- ženke.

Pomáha zbaviť sa vlhkosti a plesní vo vašej domácnosti

Infrasystém je jediný infračervený vykurovací systém schopný zbaviť sa kondenzácie, vlhkosti a problémov s plesňami a pred- chádzať im. Unikátnou vlastnosťou Infrasystému je jej schopnosť odstraňovať vlhkosť z povrchov. Priepustnosť vykurovacej fólie bráni zadržiavaniu vlhkosti vo vnútri steny a pomáha jej odparo- vať sa cez perforovaný materiál Infrasystému. Ostatné infračer- vené vykurovacie fólie, ktoré túto funkciu nemajú, nie sú vhodné na použitie na strop a stenu. Môžu ovplyvniť zadržiavanie vlhkosti medzi povrchom steny a vykurovacím materiálom.
Infrasystém chráni proti plesniam, pretože infračervené teplo ohrieva steny rýchlejšie ako vzduch v miestnosti. V prípade, že nedochádza ku kondenzácii pár, nie je možné, aby sa na stene tvorila pleseň. Suché steny navyše udržujú teplo lepšie ako mokré steny, čím sa znižujú náklady na energiu.

Ošetrí obývací priestor

Použitím Infrasystému ako primárneho zdroja tepla ušetríte nielen energiu, ale tiež zväčšite životný priestor až o 10%, pretože sa eliminuje potreba objemných radiátorov, potrubí, ohrievačov alebo kotlov – je použité len minimálne množstvo materiálu na podlahové vykurovanie. Vykurovacia fólia Infrasystému má hrúbku 0,3 mm a je ju možné prilepiť na akúkoľvek rovnú stenu, strop alebo podlahu, ako aj na zložité architektonické prvky, ako sú rohy, stĺpy a ďalšie. Tiež na aký- koľvek povrch – tapety, farby, omietky, lamináty, keramické dlaždice, linoleum atď.

Infrasystém pracuje v rámci

Vykurovanie pomocou Infrasystému nevykazuje žiadny pohyb ani mechanické časti, takže či v pohotovostnom alebo prevádzkovom režime nevydáva žiadny zvuk, na rozdiel od všetkých vykurovacích systémov s prúdením vody. Žiadny nepríjemný hluk z radiátorov, potrubí, čer- padiel alebo kotlov, ktoré rušia váš odpočinok.

100% bezpečnosť a spoľahlivosť

Vykurovacia fóla Infrasystém je plne vodotesná, nehorľavá a bezpečná na použitie v interiéri aj exteriéri. Všetky vykurovacie materiály sú nehorľavé a bezpečné na všetky vnútorné a vonkaj- šie povrchy. Fólia Infrasystému využíva iba nízkonapäťovú elektri- nu bezpečne vyrobenú na mieru dodanýmým transformátorom. Vykurovací materiál Infrasystém je odolný. Neprítomnosť pohyb- livých mechanických častí nespôsobuje za normálnych prevád- zkových podmienok žiadne opotrebenie. Inštalácia vykurovacej fólie Infrasystému do stropov, stien alebo podláh vám umožní zavesiť svetlá, namontovať podlahu, maľby atď. v interiéri bez akýchkoľvek obmedzení, pretože skrutky, klince a iné upevňova- cie prvky môžu byť zaskrutkované alebo zatĺkané priamo do fólie Infrasystému bez toho, aby spôsobili akékoľvek poškodenie funk- cie vykurovania. Očakáva sa, že typická fólia Infrasystému vydrží 50 rokov. Vykurovacia fólia Infrasystému je vyrobená v súlade
s požiadavkami riadenia kvality ISO 9001 pod prísnou kontrolou materiálov. Sú certifikované CE a schválené bezpečnostnými agentúrami ako TUV a GS (v Nemecku).

Extrémne jednoduchá inštalácia

Fólia Infrasystému má jedinečný perforovaný povrch. Účinnosť priľnavosti k stropom a stenám znižuje množstvo použitého lepidla alebo omietky. Dobrá priľnavosť (k povrchom) tiež zaisťuje ľahkú montáž na rôzne nátery. Vykurovanie Infrasystém pozostáva iba z niekoľkých komponentov, ktoré sa dajú ľahko prepojiť bez potreby zložitých projektov, inštalácie kotla, radiátorov alebo dodatočnej inštalácie potrubia. Aj keď inštalácia Infra- systému vyžaduje minimálne úsilie, odporúčame, aby túto prácu vykonal kvalifikovaný technik.

Alergie – nie!

Ste alergický na prach? Infrasystém nespôsobuje intenzív- ne prúdenie vzduchu, ktoré bude vytvárať prach. Infra- systém nepoužíva kyslík na horenie, poskytuje príjemné teplo, zachováva prirodzenú vlhkosť vzduchu a znižuje statickú elektrinu. Tento systém udržuje čistý a mierne suchý vzduch.

Šetrí energiu

Pretože Infrasystém nezohrieva vzduch, ale interiér, môže ušetriť až o 30 až 50 percent viac ako iné druhy paliva alebo elektrického vykurovania. Toto nielenže zahrieva priestory rýchlejšie ale teplo sa distribuuje rovnomernejšie. S Infrasystémom je spotreba ener- gie iba 40 – 60 W / m2 a je potrebná doba vykurovania je v súčte len 5 hodín denne na udržanie izbovej teploty 20 – 22 stupňov.
Pre porovnanie, elektrické krby spotrebúvajú v priemere 100 – 150 W / m2, olejové radiátory 150 W / m2 a ohrievače s ventilátorom približne 200 W / m2 aby udržiavali izbovú teplotu 20 – 22 stupňov a všetky musia pracovať približne 10 – 15 hodín denne.
Účinnosť vykurovacieho Infrasystém je 2,5 – 3-krát vyššia ako v prípade tradičných konvekčných vykurovacích systémov vrátane plynu. Nielenže získate pomocou Infrasystému najkvalitnejšie vyku- rovanie, ale aj plytváte menej cennou energiou.

Zdravotné prínosy infrasystému zabezpečené

Čo je to infračervené teplo?
Atmosféra Zeme absorbuje infračervenú energiu zo slnka a keď sa zahrieva, vyžaruje infračervené žiarenie. Ľudské telo, rovnako ako všetky teplé veci, vyžaruje infračervené lúče.
Infračervené (IR) vykurovanie vytvára prúd tepelnej energie, ktorý podobne ako slnečné svetlo nezohrieva vzduch. Teplo z dlhovlnného IR vyžarované ohrievačom je rovnomerne absorbované stenami, podlahami, ná- bytkom a ďalšími povrchmi. Vďaka tomu je ich teplota vyššia ako vzduch. Vyhrievané povrchy zase uvoľňujú teplo do vzduchu a vzduch na podlahe, hoci paradoxne, je teplejší ako pri strope. Tento spôsob ohrievania je pre človeka príjemnejší ako obvyký spôsob, ktorý ohrieva vzduch a vytvára konvekčné toky.

Infračervené žiarenie má pozitívny vplyv na ľudské telo za predpokladu, že jeho vlnová dĺžka nepresahuje vlnovú dĺžku vyžarovanú samotným ľudským telom. Moderný výskum v oblasti biotechnológií ukázal, že práve infračervené žiarenie je rozhodujúce pre rozvoj všetkých foriem života na Zemi.

Infrasystém sa môže pochváliť infračervenými vlnami s dlhým dosahom, ktoré majú pozitívny vplyv nielen na človeka, ale aj na domáce zvieratá a rastliny. Takéto zahrievanie je zvlášť vhodné na prevenciu porúch horných dýchacích ciest a astmy, uvoľňuje nervový systém, stimuluje metabolizmus, znižuje vysoký krvný tlak a cholesterol, aktivuje telesné bunky, obnovuje pružnosť pokožky a posilňuje imunitu a zároveň neutralizuje nepríjemné pachy a tabakový dym.

Terapeutické účinky

Infračervené teplo zohrieva svaly, orgány, kĺby a kosti. Zlepšuje krvný obeh a lymfatický obeh, podporuje prevenciu chorôb, urýchľuje hojenie rán. Okrem toho majú infračervené lúče sedatívne, antispas- modické a stimulačné účinky.

Zlepšenie obehu

Stimuláciou krvného obehu sa aktivuje metabolizmus, ktorý je v inokulu nasýtený kyslíkom a živinami. Zrýchlená lymfatická cirku- lácia zvyšuje imunitu, znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení a znižuje cholesterol.

Kozmetické účinky

Zvýšený prietok krvi a lymfatického obehu majú anticelulitídové účinky. Pravidelné návštevy infračervenej sauny odstraňujú z tela nečistoty, toxíny a kyselinu mliečnu.

Psychologické účinnky

Priaznivá infračervená atmosféra, pozitívne ovplyvňuje psy- chosomatický stav človeka, vytvára pocit pohodlia, ľahko odstraňuje napätie, nervozitu, stres, nespavosť, dodáva pocit pohody a pozitívne ovplyvňuje celé ľudské telo.

Prečo by ste si mali vybrať práve nás?

Na trhu s elektrickým vykurovaním je mnoho subjektov, my však ponúkame viaceré výhody, ktoré tvoria bezkonkurenčný celok pre 100 % spokojnosť našich zákazníkov.

Úspora

Spoľahlivosť

Životnosť

Kvalita

Náš tím

Ľuboš Bohuš

obchodný riaditeľ

Jozef Pilát

majiteľ

Ing. David Bujalka

manažér a predajca