Do našej ponuky sme zaradili predaj uhlíkových infračervených vykurovacích fólii Ondolia a Felix, ktoré majú stále väčší ohlas na svetovom odbornom fóre v oblasti vykurovania.