S českými partnermi na výstave Infotherma Ostrava 2013. Na výstave sme odprezentovali najmodernejšie vykurovacie technológie.