Návštevy veľtrhov a výrobcov

Navštevujeme zahraničných výrobcov našich produktov a veľtrhy na celom Slovensku, aby sme prezentovali naše najnovšie vykurovacie systémy pre teplo vašich domovov. Na úvodnej fotografii je kolektív spoločnosti InterClima u výrobcu lištového kúrenia Thermodul v Talianskom meste Hekos.