Opäť Vás srdečne pozývame na veľtrh hala M2 stánok 207. Predstavíme naše nové vykurovacie systémy pre slovenských zákazníkov.Elektrické amorfné vykurovacie rohože AHT www.aht-heating.sk a systém na ohrev úžitkovej vody www.magicthermodynamicbox.com