Pozývame Vás na Veľtrh Aquatherm Praha.

Kde predstavíme naše produkty:

  • grafénové vykurovacie fólie,
  • termokáble a vykurovacie rohože Interclíma,
  • Infrasystém 36 V-nízkonapäťové infra systémy,
  • systémy na rekuperáciu, čistenie a vetranie vzduchu Vtronic.