Úspešne sme prezentovali naše vykurovacie systémy na 18.-tom ročníku veľtrhu vykurovania AQUATHERM. Naše vykurovacie systémy zaznemenali znovu veľký záujem.