Šťastné a veselé od InterClima

Šťastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších a všetko dobré v novom roku 2013 Vám želá firma Interclima …