Kolektív Interclima Vám želá veselé Vianove a šťastný Nový rok 2014. Nech Vás počas zimy hreje okrem nášho kúrenia aj teplo rodinnej pohody.