Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2012 Vám zo srdca želá AQUASTOP – Interclima. Nech vám to hreje tak isto dobre ako v roku 2011.