Zariadenia na úsporu energie Vtronic

Od nového roku 2020 zaraďujeme do našej ponuky zariadenia na úsporu energie Vtronic, pre konečných odberateľov a aj pre distribútorov pre celú strednú Európu.

  • Vetranie
  • Rekuperácia
  • Čistenie vzduchu